Meme kanseri tedavisinin yan etkileri

Kanser tedavisi sağlıklı hücre ve dokulara da zarar verebileceğinden istenmeyen yan etkiler de görülmektedir. Belirgin yan etkiler, tedavinin tipi ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Bunlar her kadın için veya aynı tedaviyi gören kadınlar için aynı olmayabilir. Aynı hastada, yan etkiler bir tedavi seansından diğer tedavi seansına değişebilir. Doktor, tedavilerin yan etkilerini ve ne yapılması gerektiğini size anlatacaktır.

Ameliyat

Ameliyat yerinde kısa süreli ağrı ve hassasiyet olabilir. Ameliyattan önce hastalar ağrının giderilmesi için doktorlarıyla konuşmalıdırlar. Her ameliyat az da olsa enfeksiyon, kanama ve başka problem riski taşıyabilir. Herhangi bir problem oluşan kadınlar doktorlarına başvurmalıdırlar.

Meme kanseri tedavi

Kanser olan kadınlar hastalıkları ve tedavi seçenekleri hakkında her şeyi öğrenmek isterler. Tıbbi bakımları hakkında alınan kararlarda aktif rol oynamaları gerekir. Hastalık hakkında daha fazla şey öğrenmek kadınların hastalıkla mücadele etmesine yardımcı olur. Ama ne kadar bilgi almak ve nasıl davranılacağı kişisel seçimlerle ilgilidir. Her kadın ne kadar bilmek istediğine kendisi karar verir.

Kanserin ilk tanısından sonraki dönemde yaşanan şok ve stres, doktora sorulacak soruları düşünmeyi zorlaştırabilir. Çoğunlukla randevudan önce soru listesi hazırlamak buna yardımcı olur. Doktorun ne söylediğini hatırlamak için kadının not tutması veya ses kayıt cihazı kullanımı için izin istemesi gerekebilir. Bazıları doktorla konuşurken aile üyelerinin veya arkadaşının da tartışmada yer almasını, not almasını veya dinlemesini isteyebilir.

Meme kanseri aşamaları

Kanser tedavisini planlamak için, doktorun hastalığın evresini bilmesi gerekir. Hastalığın evresi, tümörün boyutu ve ne kadar yayıldığıyla ilgilidir. Evrelendirme, kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldıysa vücudun hangi bölgelerine yayıldığını öğrenmek için röntgen ve laboratuvar testlerini kapsayabilir. Meme kanseri yayıldığında, kanser hücreleri çoğunlukla koltukaltındaki lenf bezlerinde bulunur. Kanserin boyutu, çoğunlukla ameliyatla memedeki tümörün ve koltuk altındaki lenf bezlerinin alınmasına kadar bilinmez.

Evrelendirmeden sonra, kadın doktoruna aşağıdaki soruları sormak isteyebilir:

Ne tür bir meme kanserine sahibim?
Hormon reseptör testi ne gösterdi? tümör dokusunda başka hangi laboratuvar testleri yapıldı ve ne gözüktü?
Hastalık hangi safhada? Kanser yayılmış mı?
Bu bilgi, ne tür bir tedavi yada ilerde hangi testlere maruz kalacağıma karar verirken nasıl yardımcı olacak?

Meme Kanserinin Evreleri

Meme kanseri belirtileri

Meme kanseri kadınların dikkat etmesi gereken bazı değişiklikler yaratabilir: Meme ve meme ucunda farklılık

Memenin yanında veya koltukaltında bir kitle veya kalınlık.

Meme kanseri ilave testler

Eğer tanı kanser ise, doktor alınan doku için özel laboratuvar testleri isteyebilir. Bu testlerin sonucunda, doktorun kanser hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve uygun tedaviyi planlamasına yardımcı olunur.

Meme kanseri olan kadınlara hormon reseptör testleri ve diğer yardımcı testler yapılacaktır. Bu kanserin büyümesi için hormona (östrojen veya progesteron) ihtiyaç duyup duymadığını belirler. Bu da, doktorun tedaviyi planlamasına yardımcı olur.

Meme kanseri tanı

Erken Tanı ve Tanı

Meme Kanseri Nasıl Yakalanır?
Herhangi bir belirti bulunmayan kişilerde, kanser gibi hastalıkları bulmak için yapılan test ve muayenelere tarama adı verilir. Meme kanseri ne kadar erken yakalanırsa tedavi şansı o kadar yüksektir. Amaç, kanserlerin belirtilere yol açmadan önce bulunmasıdır. Meme kanserinin boyutu ve ne kadar uzağa yayıldığı hastanın durumunun belirlenmesindeki en önemli faktörlerdir. Birçok doktor, meme kanserlerinin erken saptanmasını sağlayan testlerin her yıl binlerce yaşamı kurtardığını düşünmektedir. Aşağıdaki yönergeler meme kanserinin erken tanı ve başarılı tedavi şansını arttırmaktadır.

Meme Kanserinin Erken Tanı İlkeleri
Herhangi bir belirti bulunmayan kadınlarda meme kanserlerinin erken tanısı için Amerikan Kanser Derneği aşağıdaki ilkeleri önermektedir:

Meme kanseri tarama

Kadın meme kanserine yakalanma riskini doktoruyla konuşmalı. Ne zaman kontrollere başlayacağını ve ne sıklıkta kontrol edileceğini sormalı. Bu kararlar diğer tıbbi kararlar gibi kadının ihtiyaçlarına göre olmalı. Kanser için taramanın belirtiler olmadan önce olması önemli. Bu doktorların kanseri bulup ona göre davranmasına yardım eder. Kanser erken bulunduğunda tedavi daha etkili olur. Doktor, meme kanseri belirtileri görülmeden önce tarama önerebilir.

Mamografi
Klinik meme testi
Kişisel meme testi

Mamografi

Meme kanserini erken bulmak için NCI aşağıdakileri önerir:

40 yaş ve üstündeki kadınlar her 1-2 yılda bir mamografi (göğsün röntgeni) çektirmeliler.
Ortalamanın üstünde meme kanseri riski olan kadınlar doktorlarıyla 40 yaşından önce mamografi çektirip çektirmeyeceklerin ve ne sıklıkta olması gerektiğini konuşmalılar.

Meme kanseri: Kimler risk altında?

Risk faktörleri

Kadın: Kadın olmak meme kanseri oluşum riskini artırır. Fakat meme kanseri olan her 100 kadına karşılık 1 erkekte aynı hastalık görülecektir.

Yaş: Yaşlandıkça taşıdığınız risk artar. Doksan yaşına kadar yaşayacağınız varsayılırsa, tüm yaşamınız boyunca meme kanserine yakalanma riskiniz yaklaşık %14'tür. Bu durum kulağa korkunç gelebilir, çünkü 90 yıllık bir yaşam süresinde yaklaşık yedi kadından birinde meme kanseri görülmesi anlamına gelmektedir. (1)

Genetik faktörler:Günümüze kadar kalıtıma bağlı meme kanserleri iki gen ile ilişkilendirilmiştir:
Meme kanseri geni 1 anlamına gelen BRCA1 ve meme kanseri geni 2 anlamına gelen BRCA2 genleri:
Bu genlerin görevi meme hücrelerinin normal olarak gelişmelerini sağlamak ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemektir. Ancak bu genlerde bozukluk veya mutasyonlar olursa meme kanseri riskinde artış meydana gelir. Anormal BRCA1 ve BRCA2 genleri tüm meme kanserlerinin yaklaşık %10'undan sorumludur.

Rahim kanseri tedavisi sonrası

Radyasyon almamış olan kadınların tedavinin işe yaradığından emin olmak için 2-3 yıl boyunca 3-4 ayda bir doktorlarını görmeleri gerekir. Ondan sonra doktorlarını yılda iki kez görmelidirler. Radyasyon almış kadınlar doktorlarını daha seyrek görebilirler. Hastalığı birinci evredeki kadınların % 85-90’ı tedaviden sonraki 5 yıl boyunca hiçbir kanser bulgusu göstermezler. Tamamen iyileşme şansı daha ileri hastalıkta düşer (yüksek evrelerde).
Sonuç olarak…

Rahim kanseriniz varsa doktorunuzla konuşun. Çoğu vakada rahim kanseri tedavi edilebilir. Doktorunuz ve bakımınızla ilgili diğer kişiler iyileşmenize ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilirler.

Rahim kanserinden korunmak için neler yapabilirsiniz?

Doğum kontrol ilaçlarının rahim kanseri riski azaltıcı etkisi vardır. Bu koruma, ilaçların kullanımından sonraki 10 yıl devam eder. Şeker hastalığının kontrol altına alınması ve uygun vücut ağırlığının yakalanması rahim kanseri riskini azaltır. Eğer menapozal belirtileriniz varsa ve östrojen replasman tedavisi almayı düşünüyorsanız doktorunuzdan rahim kanseri riski hakkında bilgi alınız. Birçok rahim kanseri yıllar içerisinde ve çoğu daha zararsız olan problemlerin devamı olarak oluşur. Hiperplazi rahmin artmış büyümesi sebebiyle olan daha az ciddi bir durumdur. En fazla görülen basit hiperplazi ilaçla tedavi edilebilir ve çok az oranda rahim kanserine neden olabilir. Ancak diğer hiperplazi tiplerinde kanser gelişme riski fazladır. Progesteron tedavisi, histerektomi tedavide düşünülebilir.

Rahim kanseri tedavisi

Tedavinin şekli sağlığınıza ve durumunuza bağlıdır. Sizin için hangi seçeneğin en iyisi olduğu hakkında doktorunuzla konuşun.
Rahim kanseri ameliyatı

Eğer rahim kanseri saptanırsa hastalığı tedavi etmek ve daha ileri tedavilerin gerekli olup olmayacağını öğrenmek için ameliyat yapılır. Ameliyat sırasında hastalığın evresi saptanır. Evreleme doktorunuzun hangi tedavin en iyi başarı şansı verdiğine karar vermesine yardımcı olur. Kanser evreleri 1’den 4’e kadardır. Dördüncü evre en ilerisidir. Kanserin evresi tedaviyi ve sonucunu etkiler. Hastaların çoğunun hem rahmi hem de yumurtalıkları alınır. Çoğu vakada bu karından yapılır. Nadiren vajinal veya laparoskopi ile yapılabilir. Kanser rahimde olsa bile rahim kanseri olan hastaların yumurtalık kanseri riski artmış olduğu için yumurtalıklar da alınabilir. Alt karın bölgesindeki lenf düğümleri de kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için alınabilir.
Rahim içi kanseri radyasyon (ışın) tedavisi

Rahim kanseri teşhisi nasıl konulur?

Hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda rahim kanseri için herhangi bir tarama testi yoktur. Fakat rahim kanseri olan çoğu kadında erken belirtiler vardır. Rahim kanseri teşhisi için birçok yöntem kullanılabilir:

Endometrial biyopsi: İnce birplastik kateterle rahmin içinden küçük bir miktar dokunun alınıp mikroskopla incelendiği bir tetkik. Bu, anormal hücreleri kontrol etmenin ilk adımı olacaktır.
Vajinal ultrason: Rahim içi döşemesinin kalınlığını ve rahmin büyüklüğünü kontrol etmek için ses dalgalarının kullanıldığı bir tetkik.
Histeroskopi: Rahmin içini gözlemek veya cerrahi müdahale yapmak için ince, ışıklı bir teleskopun kullanıldığı cerrahi bir işlem
Kürtaj: Rahim ağzının genişletilip rahmin içinden dokuyu nazikçe kazıyarak veya şırınga ile çekildiği bir işlem.

Rahim kanseri risk faktörleri

Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Her 100 kadının 2 veya 3’ü yaşamları boyunca rahim kanseri olurlar.

Rahim kanseri 40 yaşından küçük kadınlarda nadir görülür. En sık 60 yaş civarında görülür. Bazı kadınların diğerlerinden daha fazla riski vardır (bkz kutu). Bazı risk faktörleri öströjen kullanımı ile ilişkili olabilir. Öströjen, kadınların yumurtalıklarında üretilen bir hormondur. Bir kadının yumurtalıkları menopozdan sonra öströjen üretmeyi kestiğinde öströjen ilaç olarak alınabilir (hormon tedavisi). Rahmi alınmamış bir kadın öströjeni tek başına alırsa rahim kanseri riski artar. Öströjen bir başka hormon olan progesteronla birlikte alındığında kadınlar bu risk artışına karşı korunmuş olurlar.
Bazı faktörler kadınların rahim kanseri riskini artırabilirler;

Şişmanlık
Düzensiz adet görme
Hiç çocuk sahibi olmama
Kısırlık
Meme kanserini tedavi etmek veya önlemek için tamoksifen kullanımı
Ailede rahim kanseri öyküsü olması

Rahim kanseri nedenleri

Rahim kanserine neyin neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz fakat bu hastalıkla ilişkili bazı risk faktörleri vardır. Birçok rahim kanseri hormon bağımlıdır. Bir kadındaki hormon düzensizliği rahim kanserine neden olabilir. Kadında overler (yumurtalıklar) tarafından salgılanan ve adet siklusunu düzenleyen östrojen ve progesteron adlı hormonlar vardır. Bu hormonların düzenli salınımı her ay devam eder. Endometrium kanserinde bilinen nedenler ve riskler; erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menapoz, infertilite (kısırlık), ve obezite (şişmanlık) gibi kadında östrojen miktarını artıran durumlardır.

Rahim kanseri belirtileri

Rahim kanseri teşhisi için en önemli şey belirtiler açısından uyanık olmaktır. Anormal kanama, lekelenme, yeni bir akıntı veya menopozdan sonra kanama veya lekelenme olması rahim kanseri belirtileridir. Bu belirtiler daimi olabileceği gibi geçici de olabilir. Özellikle menopozdan sonra, her anormal kanamanın bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Menopoz sonrası yaşanan vajinal kanamalar en önemli belirtidir. Bu kanamalar, hafif veya ağır kanamalar gibi geniş bir yelpazede görülebilir.
Vajinadan gelen çok az kanlı fakat, sulu ve kokulu akıntı
Cinsel ilişki sonrası kanama (postkoital kanama)
Menopoz dönemine girmemiş kadınlarda adet dönemleri aralarında yaşanan kanamalar nadir de olsa rahim kanserinin belirtisidir.
Cinsel ilişki sonrası ağrı, karında ağrı ve karında rahatsızlık hissi rahim kanseri belirtisi olabilmektedir.
rahim kanserinin ileri evrelerinde halsizlik, kilo kaybı ve kabızlık gibi diğer belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

İçeriği paylaş

Sponsorlu bağlantılar